17 พ.ค.62
ร่วมงานแถลงข่าว
วันงดสูบบุหรี่โลก
โดยองค์การอนามัยโลกประเทศไทย
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

โรงแรมรามาการ์เด้นท์ 
ถนนวิภาวดีรังสิต

"บุหรี่เผาปอด"
ก่อนบุหรี่จะเผาปอด
มันก็เผากล่องเสียงก่อน
ทำให้เป็นใบ้
พูดไม่ได้

ต้องฟื้นฟูการพูดใหม่
โดยใช้หลอดอาหาร

พูดได้แล้ว
บุหรี่ก็เผาปอด
มะเร็งลงปอด
ให้คีโมบำบัด
ฉายแสง
ทุกข์ทรมาน
แล้วก็ตายจากไป

ด้วยความโศกเศร้าอาลัย
ของครอบครัว!!

การุญ: 17 พ.ค.62