ขอบคุณ
สสจ.เชียงใหม่
ท่านนายอำเภอหางดง
สสอ.และ รพ.หางดง
รพ.สต.และโรงเรียนทุกแห่ง

ร่วมขับเคลื่อน
เยาวชนและ อสม.หางดง
ปลอดบุหรี่!!

การุญ: 17 มิ.ย.61