24 มิ.ย.62
พบปะและฝึกพูด
ชมรมผู้ไร้กล่องเสียง
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

คุณย่าสำเภา
อายุ 71 ปี
บ้านอยู่อำเภอขามทะเลสอ
นครราชสีมา

ผ่าตัดกล่องเสียงเมื่อ 11 ปีก่อน
เคยไปฝึกที่ รพ.ศิริราช
ออกเสียงได้เล็กน้อย

วันนี้มาเข้าชมรม รพ.มหาราช
เป็นครั้งแรก
ออกเสียง "อะ" ได้ชัดเจน
ต่อเนื่อง
นับเลขได้หลายตัว
เรียกชื่อหลานได้ชัดถ้อยชัดคำ

กลับไปบ้านก็ตั้งใจฝึก
ไม่ลดละความพยายาม
อีกไม่นาน
ก็สื่อสารกับลูกหลานได้ทั้งครอบครัว!!

การุญ: 25 มิ.ย.62