แห่งที่ 6
โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว (เหล่างิ้ววิทยานุกูล)
ป.1 - 6
28 คน

ไม่มีใครสูบบุหรี่
มีแต่คุณพ่อสูบบุหรี่
กลับไปบอกคุณพ่อ
หนูรักพ่อ
อยากให้พ่อเลิกบุหรี่!!

การุญ: 21 ส.ค.62