แห่งที่ 10
โรงเรียนบ้านปาฝา (คุรุประชานุสรณ์)
ป.3 - 6
22 คน

ผู้ปกครองสูบบุหรี่
ควันบุหรี่ทำร้ายคนสูบ
และทำลายครอบครัว

สังคมจะแข็งแรง
ได้อย่างไร!!

การุญ: 23 ส.ค.62