แห่งที่ 11
โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ
ป.1 - 6
44 คน

ส่วนใหญ่ผู้ปกครองสูบบุหรี่
เผาเงินจากน้ำพักน้ำแรงไปกับควันบุหรี่
เผาสุขภาพ
เผาครอบครัว

สุดท้าย
ก็เผาชีวิตด้วยพิษภัยบุหรี่!!

การุญ: 23 ส.ค.62