แห่งที่ 12
รพ.สต.ปาฝา
อสม.
41 คน

สูบบุหรี่หลายคนยังไม่ยอมเลิก
สามีสูบบุหรี่หลายคนยังไม่เลิก

ถ้า อสม.ไม่ชวนคนในครอบครัวเลิกบุหรี่
แล้วจะไปชวนใครเลิกบุหรี่

ถ้า อสม.ที่สูบบุหรี่
ไม่ชวนให้ใจตัวเองเลิกบุหรี่
แล้วจะไปชวนคนอื่นให้เลิกบุหรี่
ได้ยังไง!!

การุญ: 23 ส.ค.62