26 ส.ค.62
พบปะและฝึกสอน
ชมรมผู้ไร้กล่องเสียง
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมาชิกมากันหลายคน
ฝึกออกเสียงเหมือนเดิม
เพิ่มเติมคือครูเพลงผู้ไร้กล่องเสียง
เดี่ยวระนาดบรรเลงเพลง "ลอยกระทง"
ร่วมกันขับร้องสนุกทุกชีวา!!

การุญ: 27 ส.ค.62