5 ก.ย.62
พบปะและฝึกสอน
ชมรมผู้ไร้กล่องเสียง
โรงพยาบาลชลบุรี

สมาชิกมากันคึกคัก
ฝึกออกเสียงเหมือนเดิม
เพิ่มเติมคือกลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
โดย นพ.วิชัย และ นพ.พรพจน์
นำคณะนักศึกษาแพทย์
เยี่ยมชมการพูดจากหลอดอาหาร
ของผู้ไร้กล่องเสียง

และให้กำลังใจผู้ป่วย
ที่ยังออกเสียงไม่ไได้
พูดให้ได้ในเร็ววัน!!

การุญ: 6 ก.ย.62