15 ก.ย.62
อบรมกันอีก 1 วัน
โรงแรมอลิซาเบธ

ฝึกออกเสียงกันทั้งวัน
ใช้หลอดอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เปล่งเสียงให้เป็นคำพูด
ทีละคำ สองคำ
จนเป็นประโยคสื่อสาร

เหนื่อยนักก็พักหน่อย
ค่อย ๆ ฟื้นฟูความพิการไร้กล่องเสียง
ให้กลับคืนสู่สังคม
ได้เป็นปกติ!!

การุญ: 16 ก.ย.62