24 ธ.ค.62
รื่นเริงปีใหม่
ชมรมผู้ไร้กล่องเสียง
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี

สมาชิกมากันคึกคัก
โดยทีมงานพยาบาล
และคุณหมอโสต ศอ นาสิก
สรรค์สร้างกิจกรรม
เพื่อผู้ไร้กล่องเสียงพร้อมครอบครัว

สุขสันต์ปีใหม่
ตลอดปีและตลอดไป!!

การุญ: 25 ธ.ค.62