"ใครมีคุณพ่อสูบบุหรี่"

น้อง ๆ ป.4 - 6
โรงเรียนบ้านแหลมแท่น จ.ชลบุรี

ยกมือพรึ่บ
เกือบทั้งห้อง

รวมพลัง
กลับไปบอกคุณพ่อ
ให้เลิกบุหรี่

ผอ.โรงเรียน
ร่วมสนับสนุน

เตรียมประชุมผู้ปกครอง
รณรงค์ให้เลิกบุหรี่!!

การุญ: 11 ก.พ.61